Miljö- & kvalitetspolicy

PG Miljö ABs verksamhet ska bedrivas så att kundernas krav och förväntningar kan tillgodoses samt att vi följer gällande lagar och andra krav.

Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsidén och de långsiktiga strategierna. Det ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet. Ett viktigt syfte är att det även ska utgöra grund för ständiga förbättringar och för att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitets- och miljömål ställts upp där företagets ambitioner kan avläsas.

Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Miljöbelastning orsakad av verksamheten ska begränsas och successivt minskas. En strävan är att vid sortimentsförnyelse beakta produktens miljöbelastning.

Vid val av transportörer väljer vi transportföretag som arbetar aktivt med miljö- och samhällsfrågor, och som dessutom är ISO certifierade.

Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.

Tillagd i varukorgen