Produkter

Plast

Vattenpass av fickmodell 230mm

Torpedvattenpass med magnet 230mm

TORPEDPASS, PLAST

Torpedvattenpass Hultafors TVP 250mm

TORPEDPASS, MAGNET

Torpedvattenpass Hultafors TVP Magnet

VATTENPASS, PLAST

Vattenpass Plast GDS 60cm

Lösa libeller

BLOCKLIBELL

Blocklibell FV 40. Hultafors

MONTERBAR LIBELL

Blocklibell NV 702. Hultafors

DOSLIBELL

Doslibell 701. Hultafors

Metall

VATTENPASS, ALUMINIUM

Vattenpass Aluminium Hultafors PV. Välj längd i rullningslisten

Laser / Digitalpass

VÄSKA VATTENPASS 60 CM

Skyddsväska Digitala vattenpass

Övriga vattenpass

VINKELPASS/GRADSKIVA

Gradskiva/Lutningsmätare NAM, AP N, NP

VATTENPASS

Vattenpass Aluminium Libella 2000

SKENA TILL LIBELLA

Vattenpasskena Libella. Välj längd i rullningslisten

SNÖRVATTENPASS

Snörvattenpass UZ Hultafors

SLANGVATTENPASS

Slangvattenpass S. Hultafors

KRYSSVATTENPASS

Kryssvattenpass K. Hultafors

STOLPVATTENPASS

Stolpvattenpass JP, Hultafors