Strävis Lättgrus- miljövänlig halkbekämpning

Strävis är ett lättgrus för saltfri halkbekämpning av trottoarer, trappor, garageuppfarter, lekplatser och vägar.Strävis är ett miljövänligt alternativ och kan med fördel användas som toppdressing till gräsmattan och jordförbättring i trädgården på våren.

Används med fördel ihop med vår spridarhink

Fördelar med Strävis

Greppeffektivt! Strävis Lättgrus fäster effektivt på isiga ytor och ger en stabil och halkfri markyta på gångbanor, uppfarter, trappor och som säkert fäste vid halt underlag för bilen.

Effektivt halkskydd! Strävis Lättgrus ligger kvar på marken. Skadar inte skor och däck. Stabiliteten ökar och risken för nedskräpning i hallen/garaget uteblir.

Ligger kvar! Strävis sugs fast på snö och is. Salt, aska eller sand stannar inte kvar utan blåser bort eller fastnar under skor och däck.

Minskar bromssträckan! Bromstester (utförda av Werke Münchenstein i Tyskland och Schweiz) visar att bromssträckan minskar betydligt där halt underlag sandats med Strävis Lättgrus.

Lätt förpackning! Förpackningen är stor, men väger lite, bara 4 kg. Den innehåller hela 10 liter Strävis, som räcker länge.

Räcker länge! En förpackning (10 liter) räcker till ca 150 m2. Det behövs inga stora mängder för att göra vägen, trottoaren till brevlådan, garageuppfarten eller vägen till grannen halkfri.

Återanvändningsbart! Strävis Lättgrus är också ett perfekt dressmedel i trädgården. Överblivet Lättgrus kan samlas upp och återanvändas som jordförbättringsmedel till blomsterlandet och buskar, eller som toppdressing till gräsmattan.

Miljövänligt! Strävis Lättgrus är saltfritt. Det är bra för både miljön, människor och djur. Att salta mot is skadar grundvattnet, förstör skor och kläder och fastnar och skadar djurens trampdynor. När saltet tränger ned i marken förhöjer det saltnivån i grundvattnet och bidrar till ökad korrosion på metallmaterial i och kring huset. Strävis förorsakar inga miljöskador utan blir istället ett positivt komplement till en växande grön natur.

Tillagd i varukorgen